0
0 / 5

Bonus message

  • Tomas gillar att resa, men har han varit här inne i Capitolium?

  • bland har Tomas svårt att kasta saker, men en sak gillar han att kasta. Vad?

  • Vilket är ett av hans favoritland?

  • Vad är en av hans hobbys?

  • Vad skulle vara ett hinder att Tomas kan ta jobbet?