0
0 / 10

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/10 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

  • Vad är formeln för fotosyntesen?

  • Vad är formeln för cellandningen?

  • Vad visar en näringskedja?

  • Ge exempel på organismer som tillhör nedbrytarna?

  • Ge exempel på organismer som tillhör nedbrytarna?

  • Vad menas med biologisk mångfald?

  • Vad menas med att det råder konkurrens i naturen?

  • Vad är det som orsakar övergödning?

  • Vad menas med att djur har ett revir?

  • Varför flyttar fåglarna när hösten kommer?