0
0 / 8
Foto av Internet Archive Book Images /

Bonus message

  • Vilka av dessa är tecken på att man är påverkad av Bensodiazepiner?

  • Vilka tecken medför Cannabis på en person.

  • Vilka tecken finns på påverkan av Heroin och andra opiater.

  • Vilka tecken på påverkan finns om man tagit Amfetamin?

  • Tecken på att man tagit kokain.

  • Tecken på att man tagit LSD

  • Tecken på att man tagit Ecstasy

  • Tecken på GHB användning.