0
0 / 3

Bonus message

  • Vad är källkritik?..

  • Vad menas med Vem? Varför? Hur? i genomgången ni just fått?

  • Har du lärt dig något om hur du ska söka?