0
0 / 44

Bonus message

 • Vad stämmer om bibelöversättning?

 • Vad kan Psaltaren 119 bäst klassificeras som?

 • Vad stämmer om Apostlagärningarna?

 • Vad stämmer om Markus evangelium?

 • Vad stämmer om Markus evangelium?

 • Hur skildrar Bengt Hägglund Guds verklighet och skapelsen?

 • Hur skildrar Bengt Hägglund Guds verklighet och skapelsen?

 • Vad hävdar Bart Ehrman angående evangelierna?

 • Vad hävdar Bart Ehrman angående evangelierna?

 • Vad stämmer om förhållandet mellan de tre Johannesbreven och den så kallade "gnosticismen"? (JB=Johannesbreven)

 • Vad stämmer om Matteusevangeliet?

 • Vad stämmer om Matteusevangeliet?

 • Vad stämmer om den tidiga kristendomen?

 • Vilket påstående stämmer?

 • Vilket påstående stämmer?

 • Vilket påstående stämmer?

 • Vad stämmer om Johannesevangeliet?

 • Vad stämmer om Johannesevangeliet?

 • Vad är benämningen på nedanstående vetenskapliga arbetssätt? "Man jämför olika handskriftsvarianter"

 • Vad stämmer om aposteln Paulus? (Apg=Apostlagärningarna)

 • Vad stämmer?

 • Vilken av följande namn förekommer i GT som namn på det judiska folkets Gud?

 • Vilket av följande namn förekommer i GT som namn på det judiska folkets Gud?

 • Vad stämmer om följande vetenskapliga arbetssätt. "Man försöker fastställa en viss genre för en text"

 • Vad stämmer om Markus evangelium?

 • Vad stämmer?

 • Vad stämmer om förhållandet mellan de tre Johannesbreven och den så kallade "gnosticismen"?

 • Vad stämmer om Matteusevangeliet?

 • Vilket av följande namn förekommer i GT som namn på det judiska folkets Gud?

 • Vad stämmer?

 • Vad stämmer?

 • Vad stämmer om Moseböckerna?

 • Vad stämmer om Moseböckerna?

 • Vad stämmer?

 • Vad stämmer?

 • Vad stämmer?

 • Vad stämmer om det deuternomistiska historieverket? DH=deuteronomistiska historieverket

 • Vad stämmer om det deuteronomistiska historieverket? DH=deuteronomistiska historieverket

 • Vad stämmer om det deuteronomistiska historieverket? DH=deuteronomistiska historieverket

 • Vad stämmer om Markus evangelium?

 • Vad stämmer om Andra Mosebok?

 • Vad stämmer om Andra Mosebok?

 • Vad stämmer om Andra Mosebok?

 • I vilken av följande kan man säga att Paulus för fram tankar som står i viss motsats till det som sägs om Jesus i evang?