0
0 / 20

Bonus message

 • Principen om särförvaltning

 • Principen om likadelning

 • När föregås äktenskapsskillnad inte av betänketid?

 • Hur lång tid är betänketiden som föregår äktenskapsskillnad?

 • Från när räknas tiden om betänketid vid ansökan?

 • Från när räknas tiden om betänketid vid stämningsansökan?

 • Vad kan inte bli föremål för intermistiska beslut i samband med ansökan om äktenskapsskillnad?

 • Var regleras underhållsbidrag till make?

 • Vad är huvudregeln efter äktenskapsskillnad?

 • Vilka är familjerättsliga begrepp?

 • Var regleras enskild egendom?

 • Vad är avkastning om inget annat föreskrivits?

 • Vad är inte enskild egendom? Egendom som..

 • Vad är inte ett formkrav för äktenskapsförord?

 • Vad kan ett äktenskapsförord reglera?

 • Var regleras huvudregeln om rådighetsinskränkningar?

 • När krävs inte samtycke för rådande över egendom inom äktenskap?

 • När är en gåva giltig mellan makar? ÄktB 8:1.

 • När är gåva mellan makar giltig mot tredje man?

 • Hur många styrelsesuppleanter måste det finnas i ett privat aktiebolag?