0
0 / 17

Bonus message

 • Den viktigaste faktorn vid val av bromstyp är driftsfallet

 • En bandbroms kan ge olika bromsverkan vid olika rotiationsriktingar

 • En backbroms görs oftast självhämmande genom sin geometriska utformning

 • Trumbroms ger bättre kylning jämfört med skivbromsar

 • En variator kan användas istället för en växellåda i t.ex. moppar

 • En universalkoppling kan ge upphov till olikformig gång

 • En centrifugalkoppling används ofta som startkoppling i produkter som har förbränningsmotorer

 • Flänskopplingar påverkas oftast negativt av värme

 • Flänskopplingar kan användas när man vill överföra last i bägge rotationsriktingarna

 • Nitning används inte i förband som är känsliga för utmattningspåkänningar

 • En backbroms görs oftast självhämmande genom sin geometriska utformning

 • Bladfjädrar kan ge en viss dämpning på grund av friktionsförluster mellan bladen

 • Ett krympförband är ett kraftstyrt förband

 • Kilremsväxlar kännetecknas bl.a. av att de är mest lämpliga att föra över rotation över korta avstånd

 • En fördel med svetsförband är att dessa är enkla att demontera

 • Fixturer krävs ofta för att förhindra att materialet blir skevt

 • En remdrift överför generellt mer effekt vid lägre varvtal