0
0 / 44

Bonus message

 • Foto av egevad, per / CC BY

  Vilka sätt att producera el används mest i Sverige?

 • Foto av egevad, per / CC BY

  Vad händer om den konsumerade effekten i ett elnät inte är lika med den producerade?

 • Varför används olika spänningar på olika avstånd?

 • Vilken frekvens används i det svenska elnätet?

 • Foto av egevad, per / CC BY

  Vid vilken spänning distribueras el till svenska hushållskunder?

 • Foto av egevad, per / CC BY

  Nämn några sätt att reglera spänningen i ett elnät!

 • Foto av egevad, per / CC BY

  I vilken ordning kommer nätet? Beskriv dem gärna och kolla facit på s. 41 i övninsboken!

 • Rita upp en jordfelsbrytare och jämför med s. 41 i övningsboken. Trefasig!

 • Foto av egevad, per / CC BY

  Ungefär hur stor felström krävs för att en jordfelsbrytare ska lösa ut?

 • Foto av Harald Groven / CC BY-SA

  Hur kan man få en farlig ström utan att jordfelsbrytaren löser ut?

 • Foto av minorissues / CC BY

  Vilken färg har skyddsjorden på ledaren?

 • Foto av Magnus MWW / CC BY-SA

  Vad ska säkringar skydda?

 • Foto av Tekniska museet / CC BY

  Varför jordar man höljet i apparater av plåt?

 • Foto av Maciej Szczepaniak / CC BY

  Rita upp det KOMPLETTA ekvivalenta schemat för en enfastransformator + parameterförklaring! Jämför m s.45

 • Foto av Tekniska museet / CC BY

  Vilka parametrar är viktigast för spänningsfallet i en transformator?

 • Foto av Tekniska museet / CC BY

  Vilka parametrar är viktigast för verkningsgraden i en transformator?

 • Foto av darkismus / CC BY

  Rita ett förenklat ekvivalent schema till en transformator! Jämför m. s. 45 i övningsboken

 • Foto av frohrn / CC BY

  Varför ger det förenklade ekvivalenta schemat till en transformator ett litet fel?

 • Foto av Sarah Six / CC BY-SA

  Vart kommer det ifrån att i en ideal transformator är: N1*i1+N2*i2=0

 • Foto av ??? / CC BY-SA

  Varför gäller u1/N1=u2/N2 i en ideal transformator?

 • Foto av GWP Photography / CC BY

  Hur ser sekundärspänningen ut om man matar primärlindningen med fyrkantspänning? (transformator)

 • Foto av mariahagglof / CC BY

  Vad är läckflöde? (Transformator)

 • Foto av freddie boy / CC BY-SA

  Vad orsakar serieinduktansen hos en ledning?

 • Foto av EnDumEn / CC BY-SA

  Varför skiljer sig induktansens storlek åt mellan kablar och luftledningar? och vad ger större induktans?

 • Foto av Henrik Ström / CC BY-SA

  Vad bestämmer shuntkapacitansen hos ledningar och är den störst hos ledningar eller kablar?

 • Foto av drougge / CC BY-SA

  Vad bestämmer serieresistansen hos en ledning?

 • Foto av egevad, per / CC BY

  Beskriv hur flödet bildas i en asynkronmaskin! Kolla s. 51

 • Foto av blondinrikard / CC BY

  Vad bestämmer amplitud och rotationshastighet hos en asynkronmaskin?

 • Foto av sushipumpum / CC BY-SA

  Vilket tomgånsvarvtal har asynkronmaskiner med 2, 4, 6 eller 8 poler om de matas med 50 Hz?

 • Foto av stigeredoo / CC BY-SA

  Rita upp ekvivalenta schemat för asynkronmaskinen och beskriv vad de olika komponenterna representerar! s 51 i övningshä

 • Foto av Fortum Norge / CC BY

  Varför drar en asynkronmaskin ström även när den går i tomgång? :O

 • Foto av Ziggy_Mo / CC BY

  Om man vill att asynkronmaskinen ska dra mindre reaktiv effekt från elnätet, vad kan man göra då?

 • Foto av Fabian-Horst.de / CC BY

  Vad händer när man försöker driva en maskin som drar 9kW men en asynkronmaskin som ger 7.5kW. Vad blir aktiva effekten?

 • Foto av ferran pestaña / CC BY-SA

  Nämn två metoder att minska startströmmen hos asynkronmaskin med kortsluten rotor!

 • Foto av pellesten / CC BY

  Vad har nätspänningens amplitud för inverkan på en asynkronmaskins momentankurva?

 • Foto av pbyrne / CC BY-SA

  Hur ändras en asynkmotorns varvtal med axelmomentet den måste avge till sin lastning när den belastas från tom->fullast?

 • Foto av dconvertini / CC BY-SA

  Varför görs inte stora asynkronmaskiner med en eftersläpning i fullast på 40%?

 • Foto av Deeped & Amanda Strandh / CC BY

  När kan det vara viktigt med ett högt kippmoment? Synkronmaskin

 • Foto av soldatnytt / CC BY

  Skissa asynkronmaskinens axelmoment som funktion av varvtal när den är ansluten till ett nät m fast spänning och frekv.

 • Foto av vargklo / CC BY-SA

  Hur beräknas asynkronmaskinens vridmoment ur storheter i det ekvivalenta schemat (ur U, i och effekt)?

 • Foto av Internet Archive Book Images / CC BY-SA

  Hur räknar man ut elektrodynamiska momentet för en likströmsmaskin ur storheter från det ekvivalenta schemat?

 • Foto av Internet Archive Book Images / CC BY-SA

  Varför har likströmsmaskiner behov av regelbundet underhåll?

 • Foto av Internet Archive Book Images / CC BY-SA

  Vilken elektrisk storhet ändrar man när man vill varvtalsreglera en likströmsmaskin och hur byter man riktning?

 • Foto av HelMet kirjasto / CC BY

  Vad ändrar man på när man vill varvtalsreglera en växelströmsmaskin och hur byter man rotationsriktning?