0
0 / 23

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/23 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Ligger mellan C5-C7 Sitter i framben och styr över: Supraspinatus Infraspinatus

 • Ligger mellan C5-C7 Sitter i framben och styr över: Supraspinatus Infraspinatus

 • Ligger mellan C6-T1 Styr över böjare till bogen: - Deltiodeus - Teres major - Teres minor

 • Ligger mellan C6-T1 och styr Styr över frambensrörelsen - Biceps brachii - Brachialis

 • Ligger mellan C7 - T2 Styr över frambenens starkaste benmuskler - Triceps - Extensor carpi radialis - Ulnaris lateral

 • Ligger mellan C7-T2 Styr över - Flexor carpi radialis - Superfical digital flexor

 • Ligger mellan C7-T2 Styr: - Flexor carpi ulnaris - Deep digital flexor

 • Ligger mellan L4-L6 Styr vilktiga muskler i bakben Iliopsoas Quadriceps Sartorius

 • L5-L6 Styr över stabiliteten över hala underlag - Pectieneus - Gracillis?

 • Placering mellan L6-S1 Styr över alla stora tydliga muskelgrupper i bakben Biceps femoris Semimembranosus Knäled. flex

 • Ligger mellan L6-L7 Styr vaden och nedre muskler, knämuskeln Gastrocenemius Popliteus Deep digital flexor Superfical di

 • Ligger mallan S1 - S3 Styr Glattmuskulaturen i blåsan och tarm

 • A - Delta

 • A - Beta

 • C - Delta

 • Små myoliniserade

 • Små Omyloniserade

 • Mellanstora myoliniserade

 • Grova myolinererade

 • Patellarreflex

 • Tibialis cranialisreflex

 • Triceps reflex

 • Exensor carpi radialisreflex