0
0 / 15

Bonus message

 • Du får en Bf2 på driftplats. Vilken rutin ska följas?

 • Du får en Bf3 på linjen. Vilken rutin ska följas?

 • Du har en säkerhetsorder som anger att signal kan ge systemnödbroms. Vilken rutin gäller vid signalen?

 • Vilken rutin ska användas om första eller sista fordon saknar broms?

 • Högsta hastighet vid fel på säkerhetsgrepp på ett godståg?

 • Hastighet vid fel på tyfon?

 • Tåget går inte att manövrera från främsta fordonet. Var sätter man biträdesföraren?

 • Tåget går inte att manövrera från främsta hytten. Hastighet med signalgivare?

 • Tåget går inte att manövrera från främsta hytten. Vad krävs för att få köra 80 km/h?

 • Vilken trafikverksamhet används för hjälpfordon på en driftplats?

 • Vilken trafikverksamhet används för hjälpfordon på linjen?

 • Vad händer med ett hjälpbehövande tågs körtillstånd?

 • Hur anges platsen för ett hjälpbehövande tåg på linjen?

 • På vilket sätt förs ett hjälpbehövande tåg bort från linjen?

 • Nämn två viktiga saker att komma ihåg om man lämnar fordon på linjen

 • Förutom att kvarlämnade fordon säkras mot rullning och köra resterande tåg utan slutsignal så ska man

 • Var övergår växling till tågfärd?

 • Vad är det som all backning av tåg måste ha (ett undantag)

 • Hastighet vid backning på linjen med signalgivare?

 • Hur långt får man backa, efter tillstånd, utan signalgivare?

 • Hur långt får en motorvagn backa om det sker omedelbart?

 • Hur fort får ett pålok köra?

 • Hur fort får ett tåg som saknar tågskyddsystem köra?

 • Vid vilken av dessa signaler ska föraren stanna tågfärden direkt

 • När får en anmälan att en signal är i stopp göras utan att tågfärden står vid signalen?

 • En anmälan om signal i stopp ska göras en bit från signalen vid en normal stopplats. Är detta tillåtet på alla platser?

 • En anmälan om signal i stopp ska göras en bit från signalen vid en normal stopplats och man ser inte signalbeteckning.

 • Hur ska en otydlig eller felaktig signal tydas?

 • Hur många huvudsignaler med fyrkantig märkskylt får ingå i ett stoppassagemedgivande?

 • Hur får föraren sitt körtillstånd vid medgivande till passage av signal i stopp?

 • Hur många växlingsdvärgsignaler får ingå i ett medgivande att passera en blocksignal i stopp?

 • Hur många växlingsdvärgsignaler får ingå i ett medgivande att passera en mellansignal i stopp?

 • I medgivandet att passera signal i stopp anger tkl att "växlarna ligger rätt". Vilken hastighet gäller nu?

 • Vilka hastigheter kan förekomma efter beskedet "kontrollera växlarna"?

 • Hur ska en förare agera om en brosignal visar stopp?

 • En brosignal visar stopp. Måste blankett 21 användas för att passera signalen?

 • Vad gäller om en brosignal har en extra ljusöppning som lyser vitt?

 • Tåget passerar en huvudsignal som visar "kör". På signalsträckan efter står en växlingsdvärgsignal i stopp. Vad gäller?

 • När behöver föraren inte signalera "tåg kommer" fast v-signal visar stopp?

 • Det finns en säkerhetsorder om att vägvakt bevakar plankorsning. Hur ska föraren agera?

 • Vad gäller vid plattformsbommar om anläggningen inte varnar?