0
0 / 6

Bonus message

  • När föddes AMF?

  • Vilket år blev AMF konkurransutsatt?

  • Vilket begrepp använde AMF i början av profileringen?

  • Hur mycket sätts av till premiepensionen?

  • Vilket av följande alternativ stämmer bäst överens med AMF:s huvudmål?

  • Vilka äger AMF?