0
0 / 7

Bonus message

  • Vad heter nålarna?

  • Denna nål har ett stort öga och en vass spets. Namn?

  • Namn?

  • Skillnaden på dessa två är spetsarna. Den ena är vass och den andra trubbig. Namn?

  • Denna går att fälla ihop. Namn?

  • Den största nålen i nålfamiljen. Vad heter den?

  • Denna tunna nål har ett litet öga. Namn?