0
0 / 10

Bonus message

  • Hur stor andel av världsbefolkningen var en del av romarriket när det var som störst?

  • Vilken av följande är INTE en typ av gladiator?

  • Vad heter utställningen som kommer till Jönköping, Kinnarps Arena?

  • Vad betyder ordet "gladiator"?

  • Vad kallades arenan där gladiatorspelen ägde rum?

  • Vilken typ av djur stred gladiatorerna mot?

  • Kejsaren kan i vissa ovanliga fall välja att benåda en gladiator i spelen, på vilket sätt visade han detta?

  • Även ett fåtal kejsare deltog i gladiatorspelen, men under mer kontrollerade former. Vem av följande sägs ha deltagit?

  • Colosseum var den största arenan som gladiatorer stred på. Hur många år tog det att bygga den?

  • Varför ansåg romarna att gladiatorspelen var nödvändigt?