0
0 / 24

Bonus message

 • Vad är metafysik?

 • Vad är Monism?

 • Vad är dualism?

 • Allt består av ideer, föremål existerar men består inte av materia

 • Saker finns för att vi uppfattar att de finns. Berkeley tror på....

 • Snubben som tror att vi lever i en idévärld men att vi sj tror att vi lever i ett sinnesvärld heter?

 • Snubben som trodde att vi har en kroppslig och själslig substans eftersom en död kropp vägde mindre än en levande kropp

 • "En stol finns för att jag tittar på den och är medveten om att den finns"

 • Vad är tyst kunskap?

 • "I idévärlden finns det inga stolar eftersom det inte finns materia. Däremot finns det idén om stolar" vem sa d?

 • Genom att man gör ett uttalande om att man vet om något. Ex. Min buss går 07.45 varje morgon Detta kallas för...?

 • Att använda kunskap omedvetet. T.ex simma, gå, läsa, skriva osv Detta kallas...?

 • Vilka krav måste uppfyllas för att man ska enligt Platon kunna säga att man har kunskap om något?

 • En slutsats man drar efter ett antal händelser som hänger ihop "Solen har gått upp varje morgon hittills, alltså kommer

 • Man utgår från flera sanna händelser/premisser och förväntar att det fortsätter hända. Detta kallas..?

 • ‘’Ett påstående är sant om det passar ihop med övriga sanna påståenden’’ Detta heter?

 • ‘’Ett påstående är sant om det stämmer överens med verkligheten’’ T.ex att koppen är vit är sann om den är det

 • ‘’Något är sant, om det är nyttigt att tro att det är sant’’ T.ex vita lögner

 • ‘’Ett påstående är sant om man är överens om att det är det’’ T.ex En blå stol är grön ifall alla är överens om det.

 • En företeelse är något man inte kan ta på. Vad för företeelse är vänskapsrelationer och språk?

 • Kunskap genom förnuft och tänkande kallas för....

 • Att få kunskap genom erfarenheter kallas för?

 • Descartes rationalism utgick på att han...

 • Han skiljde upplevelser av ett ting som existerar i verkligheten oberoende av oss och den mänsk. upplevelsen av ett ting