0
0 / 14

Bonus message

 • Vilken indikation sätt Erythromycin in för?

 • Mot vad ges Bensyl-Pc mot?

 • Vilket Preparat ges inte intravenöst?

 • Cefotaxim, Cefuroxim och vilket är det 3e preparatet mot indikationerna - Sepsis, UVI, Pneumoni, Meningit.

 • Gentamicin ger verkan mot ...

 • Gruppen Kinoloner har tre preparat, vilka?

 • Preparatet Vankomycin ges mot indikationen MRSA. mot vilka är det verkningsfullt åt?

 • Nitrofurantoin - ges mot vilken indikation?

 • Preparatet Trimetoprimsulfa ges mot indikationen UVI, mot vilka önskar det ge effekt mot?

 • Imipenem ges mot vad?

 • Kindamycin ges mot vilken indikation?

 • Vilken indikation sätts Erythromycin in för?

 • Levofloxacin ges mot vilken indikation?

 • Vilket preparat hjälper inte mot E.coli?