0
0 / 28

Bonus message

 • När började Kalla kriget?

 • Vilket land delades i två delar efter andra världskriget?

 • Västmakterna bildade en militär försvarsallians efter andra världskriget som heter...

 • Krig i Asien där USA ingrep för att stoppa kommunismen men drog sig ur som förlorare.

 • Att Europa var delat i två block efter andra världskriget brukar kallas för...

 • En militär allians av länder i Östeuropa som styrdes av Sovjetunionen.

 • Vad var Marshallplanen?

 • Vad var Trumandoktrinen?

 • Vad bestämdes i Jalta och Potsdam 1945?

 • Under Kalla kriget delades denna stad. Muren som delade staden revs 1989. Vilken stad är det?

 • Varför slutade Kalla kriget 1991?

 • Vilket samhällssystem ville Sovjetunionen sprida i världen?

 • Vilket land ville sprida ett kapitalistiskt system i världen?

 • 1950-1953 var det krig ett asiatiskt land som delades i två delar. Vilket land?

 • Vad upptäcktes på Kuba 1962 som ledde till "Kubakrisen"?

 • Ett ekonomiskt samarbete i Europa började. Vad kallas det?

 • I syfte att förhindra nya krig bildades denna världsorganisation den 24 oktober 1945.

 • Här ökade det ekonomiska välståndet enormt efter andra världskriget.

 • En viktig förändring för många kvinnor under 1960-talet var...

 • Martin Luther King & Rosa Parks var viktiga personer i USA under 1950- och 1960-talen p g a...

 • Sovjets och USA:s ledare 1961. Vilka var de?

 • Ungernrevolten 1956 hände för att...

 • Under "Pragvåren" 1968 gick Sovjet in i ett land som försökte få frihet & bestämma själva.

 • Mahatma Gandhi kämpade för sitt lands självständighet. Landet blev fritt 1947. Vilket land?

 • I detta land gjorde Mao & hans kommunister revolution 1949. Kommunistpartiet styr fortfarande.

 • 1948 skapades ett nytt land i gamla kolonin Palestina. Konflikten som började pågår än idag.

 • Nelson Mandela var fängslad för att han kämpade för demokrati i ett rasistiskt styre. Vilket?

 • 1986 mördades statsminister Olof Palme. Hans parti har regerat Sverige mycket under 1900-talet.