0
0 / 15

Bonus message

 • Hur många människor på flykt finns det i världen?

 • När vi värvar: finns någon åldersgräns på de vi kan värva?

 • När bildades UNHCR?

 • Var bor det största antalet internflyktingar?

 • Av alla flyktingar i världen, hur många är barn?

 • Vilken konflikt just nu, driver flest människor på flykt?

 • När måste du lämna sjukintyg?

 • När utbetalas lönen för kampanjerna

 • Vilken av dessa grupper som UNHCR har mandat över, är den största?

 • Ungefär hur mycket pengar per år behöver UNHCR för att kunna utföra jobbet som faller under dess mandat?

 • Av UNHCRs budget, hur mycket kommer från FN för att utföra arbetet som ligger under dess mandat?

 • Om någon går med på ett avslut efter att du pratat om Rohingyakrisen, kommer deras månadsbidrag gå till det arbetet då?

 • Sverige för UNHCR har 90-konto. Vad innebär det?

 • 91 procent av barnen i världen går i grundskola. Hur stor är andelen bland flyktingbarn?

 • 84 procent av världens ungdomar går i gymnasiet. Hur stor är andelen bland flyktingar?