0
0 / 100

Bonus message

 • vad kallas avståndet mellan gaffelhälen och lastens tyngdpunkt

 • vad händer med truckens nyttolast när den är utrustad med tillsatsaggregat

 • är det någon skillnad på en stödyta till en fyrhjuling resp. en trehjulig motviktstruck

 • vad blir minsta tyngdpunktsavståndet på en låda med måtten 1000x1400 mm

 • vad kallas resultatet av truckens och lastens tyngdpunkter

 • när välter en motviktstruck lättast då den kör snabbt i snäva svängar

 • vilka uppgifter får du av ett tyngdpunktsdiagram (kapacitetskylt)

 • hur förflyttar sig den gemensamma tyngdpunkten om du med lastad truck tiltar stativet framåt

 • varför ska man inte svänga med en truck som har lasten i upplyft läge?

 • vilken är den största risken med att köra i sidolutningar

 • vad är viktigt att tänka på vid redskapsbyte om aggregatet är hydrauldrivet

 • var i ramen till en fullt lastad motviktstruck uppstår den största belastningen

 • vilken typ av fjädring används vanligen på truckar

 • vilken hjultyp används oftast på stödbenstruckar

 • du kör motviktstruck utomhus på arbetsplats där det föreligger stor risk för punktering vilken däcktyp är lämpliagst val

 • vilken motor avger mest koloxid

 • varför är gasen koloxid svår att upptäcka

 • hur många celler har ett 48 V blybatteri

 • efter vilken princip är vanligtvis lyftcylindern uppbyggd

 • vad är lyftcylindern utrustad med för att hindra lasten från att åka ner vid slangbrott

 • vad kallas den ventil som öppnar när max-trycket i ett hydraulsystem överskrids

 • i vad är gaffelvagnen upphäng

 • varför är de viktigt att man inte bör styra en stillastående fyrhjuling motviktstruck speciellt om den är olastad

 • vilken är den vanligaste lyfttrycken

 • var bär stödbenstrucken oftast sin last

 • vilket påstående är riktigt

 • skjutstativ o stödbenstruckar är försedda med små massivhjul. vad krävs för att dessa ska kunna framföras på säkert sätt

 • vilken tuck pga sin låga vikt är lämpligaste för transport i hiss eller där arbetet ofta kräver att man går av trucken

 • skjutstativtrucken är en komvination mellan två trucktyper vilka

 • hur är vanligen en plocktruck konsturerad

 • vilket material kan vara lämpligt att hantera för (med) en gresnletruck

 • vad kallas det tillsatsaggregat som ofta används vid hantering av pappersbalar

 • vilket av nedanstående gods kan man hantera med pikbom

 • vilket aggregat är lämpligt att använd vid hantering av virkespaket där underlaget lutar i sidled

 • vilket aggregat är lämpligt att använda vid hantering av virkespaket där underlaget lutar i sidled

 • vad menas med en fyrvägspall

 • vilken storlek har EUR- pallen

 • vad menas med fristapling

 • vad är ofast den ungefärliga tomvikten på en 20 fots container

 • varför ska gafflarna vara parallella med pallens lastyta när pallen lyfts

 • vilken del av godset bör vara vänt mot faddelhälen om lasten är ojämnt fördelad

 • varför är de lämpligt att halasten ngt tillbakalutad under transport

 • när en pappersrulle transporteras av en truck utrustad med vridbart klämaggrent ska rullen hållas verikalt (stående) vrf

 • vad bör man tänka på vid hantering av långgods

 • finns det någon risk med en påkörd stolpe till ett pallställ

 • varför ska inte stativer vara bakåtlutad när man vid stapling sätter ned godset

 • vad ska du alltid göra innan du backar ut från ett pallställ vid stapling

 • vem är ansvarig för hur en lastbil är lastad

 • vilken säkerhetsdetalj bör du alltid tänka på vid lastning och lossning från kaj eller brygga

 • vad är viktigt vid lastning och lossning

 • vad kallas anordningen som låser containern på släpet

 • vad ska jag tänka på när jag svänger med långgods på gafflarna

 • vilka är de två viktigaste skälen till att man skall göra daglig tillsyn på trucken

 • till vem ska fel på trucken i första hand anmälas

 • när ska daglig tillsyn utföras

 • vilken av nedanstående punkter är viktigast att kontrollera på en dieseldrivna truck

 • vilken är den främsta anledningen till att det är viktigt att ha rätt lufttryck i luftgummihjulen

 • varför är det viktigt att kontrollera lyftkedjorna

 • vad bör man kontrollera om gafflarna inte går att hissa i topp

 • varför gör man s.k topplyft

 • hur bör man kontrollera färdbromsen på en truck

 • när bör man fylla på destillerat vatten i ett blybatteri

 • vad händer med plattorna i ett batteri med för låg elektrolytnivå

 • varför ska man inte bära ringar armband etc. av metall när man arbetar med batterier

 • om det finns centalsmörjssystem på trucken vad ska jag då tänka på

 • vrf bör man alltid ha en välfylld bränsletank, speciellt vintertid

 • är de tillåtet att ha passagerare i trucken

 • när får personlyft göras med en motviktstruck

 • får ett bakhjulsstyrt fordon bogsera lastade vagnar på allmän väg

 • får ett bakhjulsstyrt fordon bogsera lastade vagnar på allmän väg

 • får man köra truck på allmän väg med last på gafflarna

 • vad krävs minst av en truckförare för att denne ska få köra truck på väg

 • vad kallas den skylt trucken måste vara utrustad för att denna ska få köra truck på väg

 • efter vilka förhållande ska hastigheten anpassas

 • vad ska man göra om lasten skymmer sikten

 • om en motviktstruck är fullt lastad hur stor del av den totala tyngden (truck + last) bärs upp av framhjulen

 • hur kör man i en backe med lastad motviktstruck

 • hur kör man i backen med olastad stödbenstruck

 • vilken typ av brandsläckare bör i första hand användas vid släckning av truckbränder

 • om man behöver lastning eller lossnings hjälp är det viktigt att...

 • vilken typ av kroppsskador är vanligast

 • kan en truckförare bli dömd för rattfylleri

 • vem är ansvarig för truckens last

 • gäller vägtrafiklagstiftningen även för truckar

 • när ska en truck vara trafikförsäkrad

 • är man skyldig att använda godkända skyddskor eller skyddstofflor med hålrem när man kör truck

 • till vem vänder man sig till i första hand för att påpeka en säkerhetsrisk på sin arbetsplats

 • hur många tillbud räknar man i genomsnitt med att de inträffar innan ett olycksfall sker

 • när måste skyddombud utses på ett företag

 • behöver en 3 tons motviktstruck utan hytt vara utrustad med fasthållningsbälte

 • får en truck användas om den utgör en säkerhetsrisk

 • vad ska man tänka när man går in och ur en stor maskin

 • måste en förarhytt ha 2 utgångar

 • hur kan man se på ett kolli att det innehåller farligt gods

 • vem ansvarar för att de uppgifter som finns i godsdeklarationen som medföljer i farligt gods är korrekta

 • vid lastbilstransporter av farligt gods skall o vissa fall fordonet vara märkt hur skall denna märkning se ut

 • en person har skadats vid arbete med farligt gods och måste föras till läkare vad är viktigt att denne får med sig

 • måste man som truckförare vidta några särskilda åtgärder innan man börjar hantera farligt gods

 • behöver en truckförare särskild utbildning för att lossa e n lastbil med farligt gods

 • vilket larmnummer ringer man vid nödsituation