0
0 / 3

Bonus message

  • Vilka länder ofattas ALLTID av definitionen Östeuropa?

  • Centraleuropa saknar tydliga geografiska gränser och vilka stater som omfattas varierar. Avgränsning som kan användas är

  • Namnge tillhörande huvudstäder i rätt ordning: 1.Bulgarien 2. Ukraina 3. Vitryssland 4. Slovakien 5.Slovenien