0
0 / 14
Foto av tolomea / CC BY

Bonus message

 • Hur mycket måste en emmetrop person ackommodera för att se skarpt på 50 cm avstånd?

 • Du utför kontrollmetoden RÖD/GRÖN-test och din patient tycker att siffrorna är tydligare i det röda fältet. Varför?

 • Hur kan det komma sig att vissa okorrigerade hyperoper ser bra båda på långt och nära håll trots sin hyperopi?

 • Vilka symtom är vanliga att hitta hos en Myopi pantient?

 • Vad orsakar pseudomyopi? och kan det bli manifest?

 • Varför är myopi ett problem?

 • Hur korrigerad astigmatisk?

 • vad är amblyopi?

 • Vad är Antimetropi?

 • Konvertera 1,0 i decimal till snellen för 6m

 • Konvertera 0,50 i decimal till logmar

 • Varför mäter vi PD?

 • Hur länge måste vi spara en journal?

 • Vilken riktning ska du alltid kolla efter när vi mäter upp cylindrar?