0
0 / 16

Bonus message

 • Ett ord för underförstådda och osynliga regler inom en grupp på vad som är accepterat och som förväntas av dig?

 • Föreställningen om att det bara finns två kön, man och kvinna, och hur dessa ska förväntas bete sig och vara?

 • Ett ord för hur vi ser på oss själva utifrån det kön vi har? Som man, kvinna, inget, blandat.

 • Hur förmedlar vi vem vi är och det kön vi tillhör? Genom till exempel kläder, frisyr, smink, kroppsspråk och beteende.

 • Ett begrepp som mest har att göra med lagstiftning kring kön? Främst personnummer och folkbokföring.

 • Ett begrepp som har att göra med det kön du tilldelas vid födseln och baseras på dina yttre genitalier?

 • Ett begrepp för en person född med snippa, har kvinna som medicinskt och juridiskt kön och ser sig själv som kvinna?

 • Ett paraplybegrepp för en person som bryter mot könsnormer, till exempel könsuttryck och/eller könsidentitet?

 • En person som kan uppleva sig som både man och kvinna, inget av det eller något helt annat?

 • En person vars könsidentitet och tilldelade kön inte stämmer överens och vill ändra sitt kön och korrigera sin kropp?

 • Ett begrepp för olika saker som är kritiska till heteronormativitet?

 • Ord för en person som ibland, ofta eller alltid använder attribut som enligt normen tillhör ett annat kön?

 • Ett könsneutralt pronomen?

 • Ett begrepp som används för att beskriva det sociala könet?

 • Ett vanligt sätt att beskriva sexualitet?

 • Ord för hur en kan se på sin egen sexualitet? Exempelvis heterosexuell, asexuell med mera.