0
0 / 6

Bonus message

  • Hur stor är sjukpenninggrundande inkomsten efter 1 juli i år?

  • Vilka trygga försäkringar tecknas på fullt arbetsför?

  • Vilka regler gäller b la för att vara ”fullt arbetsför”?

  • Vad påverkar försäkringsbeloppet i Trygga Livförsäkring?

  • Vad innebär b la förändringarna i det nya ITP avtalet okt 2018?

  • Hur och när beskattas kapitalspar barn?