0
0 / 3

Bonus message

  • Är jorden rund eller platt?

  • Vilket styrelseskick har Sverige?

  • Foto av anders-h-foto / CC BY

    Socialdemokraterna har 24% av alla röster som det svenska folket har gjort. Vad blir detta för regering?