0
0 / 15

Bonus message

 • Vilken källa är bäst att använda om du vill ta reda på hur kung Gustav Vasa var som ledare?

 • Du vill ta reda på hur bönderna hade det i Frankrike under franska revolutionen 1789. Vilken källa bör du använda?

 • En källa som är skriven långt efter att händelsen har ägt rum har problem med detta källkritiska kriterium...

 • En källa som är vinklad med åsikter har problem med detta källkritiska kriterium...

 • Du intervjuar en soldat om ett krig som han var med i för 30 år sedan. Vilka problem kan finnas med källan?

 • Du hittar ett brev som är undertecknat av Adolf Hitler. Vilket är det första kriteriet som du måste granska?

 • Du ser en text från 1800-talet som beskriver en händelse under vikingatiden på 900-talet. Vilken slutsats kan du dra?

 • Du undersöker ett mord på en civil amerikan som skedde under Vietnamkriget. Vilken källa har troligtvis minst tendens?

 • Du undersöker hur det var att sitta i nazisternas koncentrationsläger. Vilken källa är oberoende?

 • Du ser en text av en slaverimotståndare i USA år 1860. Vilka problem kan källan ha? (Slaveriet förbjöds 1865).

 • Du undersöker införandet av kvinnlig rösträtt i Sverige & intervjuar Erik vars släkting deltog när rösträtten infördes.

 • En journalist som var emot barnarbete skrev en artikel i Manchester 1840. Han hade besökt en gruva där barn arbetade.

 • Kung Erik den helige levde under 1100-talet men det mesta som har skrivits om honom är av hans anhängare på 1200-talet.

 • Den judiska flickan Anne Frank skrev dagbok under andra världskriget. Hon levde gömd i Holland men fångades & dödades.

 • Du ser ett fotografi från slutet av 1800-talet där svenska arbetare demonstrerar med skylten "8 timmars arbetsdag!".