0
0 / 13

Bonus message

 • Patienten är hypoton och ordineras ett Ringer Acetat 1000ml, hur journalförs detta Ringer Acetat?

 • Downton Fall Risk Index, över 3 poäng betyder?

 • Omvårdnadsstatus: Illamående: Ger primperan 10mg då patienten har kräkts och är ledsen Är detta korrekt?

 • Patienten ska ha daglig avföring pga levercirros, var registreras avföringsfrekvensen?

 • Helgsammanfattning skrivs?

 • Omvårdnadsanteckning används för att..

 • Påstående: Läkemedelavstämning vid ankomst till avdelningen, behövs inte utföras om den är gjord på akuten.

 • r.t. eller r/t får skrivas i journaltext?

 • Kort och koncist, vilket omvårdnadsstatus under sökordet andning, är korrekt?

 • Öppnad standardaktivitetsplan, risk för fall ser ut såhär. Vad behöver jag som sjuksköterska göra med planen?

 • Patienten är hypoton och ordineras ett Ringer Acetat 1000ml, hur journalförs detta Ringer Acetat?

 • Patienten har maxdryck 1500ml och har druckit 1800ml redan kl:16:00, ska detta journalföras och i så fall var?

 • Påstående, Journalmallen:Utskrivningsplanering ska öppnas upp en gång vid varje vårdtillfälle?