0
0 / 7

Bonus message

 • 1. I-125 har atomnummer 53, vad är dess masstal och hur många protoner respektive neutroner innehåller atomkärnan?

 • Foto av sanchantr / CC BY

  2. I-131 är en annan Jodisotop. Hur många protoner och neutroner innehåller dess atomkärna?

 • 3. Vad har två isotoper gemensamt och vad skiljer dem åt? n=neutroner p=proton

 • Foto av mrwynd / CC BY

  4. Hur förhåller sig antalet protoner och neutroner sig till varandra i stabila nuklider (atomkärnor)?

 • 5. Vad är det som gör att en atomkärna är radioaktiv?

 • Foto av boras.com / CC BY-SA

  6. Vad betyder det att en isotop har aktiviteten 10 MBq

 • Foto av ???????????? / CC BY-SA

  7. Ett prov har aktiviteten 400 MBq. Vad har provet för aktivitet efter två halveringstider?