0
0 / 10
Foto av Abode of Chaos / CC BY

Bonus message

 • Foto av Jack Torcello / CC BY-SA

  1Försök förklara vad maskinens isocenterpunkt är för någonting.

 • 1,5 Hur hänger isocenter ihop med gantryts och behandlingsbordets rotationer?

 • 2Hur skapas en fotonstråle utifrån den elektronstråle som accelereras och kommer ut ur acceleratorröret?

 • Foto av Ole Husby / CC BY-SA

  3.Hur förhåller sig foton strålens intensitet i förhållande till utjämningsfiltret,

 • Foto av zeevveez / CC BY

  3.5 Hur blir strålningen till patienten om man använder sig av ett utjämningsfilter?

 • Foto av San Diego Air & Space Museum Archives / CC BY

  vad är en Blockkollimator för något? och hur formas fotonfältet

 • Foto av Canadian Light Source synchrotron / CC BY-SA

  4,5 Vad är en MLC-multibladskollimator för något?

 • Foto av Walter Watzpatzkowski / CC BY

  Vad har den s.k. dosmonitorn MU (inne i behandlingshuvudet) för uppgift?

 • Foto av Internet Archive Book Images / CC BY

  Vad är syftet med att placera en kil i strålfältet (vid fotonbehandlingar)?

 • Foto av George Vnoucek / CC BY

  7 Ett interlock är ett säkerhetssystem? Ge exempel på olika typer av interlock.