0
0 / 6

Bonus message

  • När du beskriver forskningsläget inom ett ämnesområde, vilka källor kan du hänvisa till?

  • Var kan jag hitta information om i fall en tidskrift använder sig av Peer Review?

  • Var kan du söka efter vetenskapliga artiklar?

  • Finns det olika typer av doktorsavhandlingar?

  • Var söker du effektivt efter avhandlingar?

  • När du söker i en databas, vad är bra att fundera på?