0
0 / 3

Bonus message

  • Priset på en vara höjs med 10%. Vilken beräkning används för att få fram det nya priset direkt?

  • Hur stor är förändringen i procent då förändringsfaktorn är 0,94?

  • Ett nytt pris räknas ut 1,30*200kr. Vad har hänt med priset?