0
0 / 4

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/4 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

  • Vad är positivism?

  • "I vilken utsträckning den presenterade forskningens resonemang och slutsatser är förenliga med andra slutsatser osv. "

  • Vad är ett paradigm?

  • Vad är en anomali?