0
0 / 14

Bonus message

 • Foto av Pixel Addict / CC BY

  35.vi vet att insamlingstid och apparatparametrar är faktorer som påverkar de enskilda pixelvärdet.vilka 2 andra är det?

 • Foto av Jordiet. / CC BY-SA

  36. Vad finns det för fördelar och nackdelar med att välja en större insamlingsmatris?

 • Foto av rjakobsson / CC BY

  36,5 Ger större insamlingstider bättre geometrisk upplösning?

 • Foto av Alec BHX/KKC / CC BY-SA

  37.Beskriv ungefärligt 2 olika metoder för att rekonstruera SPECT-bilder (hur snitten beräknas).ledtråd 2(OSEM) 1(FBP)

 • Foto av PHOTOGRAPHY Toporowski / CC BY

  38. Nämn två olika lågpassfilter som kan användas i SPECT-rekonstruktioner

 • Foto av A Guy Taking Pictures / CC BY

  38,6 Varför behövs lågpassfilter i SPECT-rekonstruktioner.

 • Foto av Rockspindeln / CC BY

  39 En tredimensionell karta över hur attenueringen varierar i den studerade delen av kroppen. förkortning på detta?

 • Foto av hilaryhalliwell / CC BY

  40.0 Varför korrigerar man för attenuering i SPECT?

 • Foto av M McBey / CC BY

  40,10 Hur blir bilderna om man inte korrigerar?

 • Foto av CSD Inc / CC BY-SA

  41. Varför korrigerar man för spridda gammafotoner i SPECT?

 • Foto av Rodrigo Soldon Souza / CC BY-SA

  42. Vad står förkortningen MIP för?

 • Foto av heydrienne / CC BY

  43. Vad kan en missmatch mellan SPECT och CT i en SPECT/CT-undersökning bero på?

 • Foto av Daniel Voyager / CC BY

  44. Hur många pixlar är det i en 64 x 64 matris? TIPS: Använd din jävla miniräknare/kalkylator

 • Foto av awmyl / CC BY

  45.i en 64-matris har igenomsnitt 200 "counts per pixel" hur många counts per pixel kan man förväxla me en 128matris då?