0
0 / 17

Bonus message

 • Vad kallas den mest utförliga formen av besiktning på en fastighet?

 • När ska en likvidavräkning ske vid en förmedling av fastighet?

 • Vart skickas likvidavräkningen?

 • Efter tillträdet på fastigheten ska köparen ansöka om lagfart. Inom vilken tidsram ska detta ske?

 • Hur lång tid tar det att döda ett fysiskt pantbrev?

 • Vilken av nedanstående information behöver inte finnas med i en budförteckning?

 • Vem äger fastigheten / marken när man talar om tomträtt?

 • Vilken typ av arrende existerar inte?

 • 3 påståenden är falska. 1 påstående är sant. Vilket påstående är sant?

 • Nedan kan du se 4 påståenden. Endast ett påstående är korrekt. Vilket?

 • 3 påståenden är sanna, 1 ett falskt. Vilket påstående är falskt?

 • Följande påståenden gäller bostad på annans mark. Vilket påstående är falskt?

 • Du köper en fastighet för 3 miljoner kr. Hur stor är lagfartskostnaden inkl. administrationsavgift?

 • Från att marken är avstyckad tills den blivit inskriven som en fastighet i fastighetsregistret kallas marken för?

 • Hur många paragrafer hittar du i Fastighetsmäklarlagen?

 • Hur många småhus finns det i Sverige?

 • Att Mats Lövgren gillar whisky har nog ingen missat. Men vilken är hans favorit?