0
0 / 23
Foto av oakridgelabnews / CC BY

Bonus message

 • Foto av F.X.V.L. / CC BY

  1. Vad är en positron?

 • Foto av Arenamontanus / CC BY

  3.Hur bildas annihilationsenergi inom parbildning??

 • Foto av UCL Mathematical & Physical Sciences / CC BY

  3,5 Hur kan det komma sig att fotonerna från alla positronstrålare är just 511keV?

 • Foto av Focus Fusion / CC BY-SA

  4.ungefär Hur många detektorer består en detektorring av? Hur många ringar burkar en modern PET/CT ha ungefär?

 • Foto av bfishadow / CC BY

  4,5 Hur är detektorerna samannsatta?

 • Foto av Catedrales e Iglesias / CC BY

  4,09 Vart finns PM-rören? och vad är detektorblocken gjorda av?

 • Foto av Jan Beckendorf / CC BY-SA

  4,808 Varför är blocken gjorda av Små kristallelement?

 • Foto av renaissancechambara / CC BY

  Beskriv Detektionen av gammafotonerna i en PET. kortfattat

 • Foto av HyperBob / CC BY-SA

  Två fotoner som träffat var sin detektor samtidigt (inom ett givet tidsfönster, några ns) registreras som en?

 • Foto av Photodiary of an Endless Summer / CC BY

  Vad innebär "koncidens"

 • Foto av shane_d_k / CC BY

  Är det samma material i kristallerna som i en gammakamera?

 • Foto av Ali Almazawi / CC BY

  5. Varför fungerar inte NaI så bra som detektor i en PET kamera?

 • Foto av rightee / CC BY

  6. Vad innebär det att mäta med ”time-of-flight”-teknik?

 • Foto av kevin dooley / CC BY

  7.Vilka är de två vanligaste radionukliderna som används för PET? Halveringstider?

 • Foto av miss_rogue / CC BY-SA

  9.Ange en PET-isotop som kan produceras i en ”generator”.

 • Foto av Ryan Somma / CC BY-SA

  10.Vilken är idag den i särklass vanligaste substansen för PET-undersökningar?

 • Foto av pasma / CC BY-SA

  10. Vad är FDG och hur bär den sig åt i ex timörutredningar?

 • Foto av corno.fulgur75 / CC BY

  Vad står LOR för?

 • Foto av Lori Hersberger / CC BY

  Vad sker I LOR?

 • Foto av Linus Henning / CC BY

  Va FAN menas med SUV?

 • Foto av tuppaware_001 / CC BY

  11. Vad är SUV del 1 ?

 • Foto av fusion-of-horizons / CC BY

  12. Hur räknar man ut detta?

 • Foto av johan.r.söderqvist / CC BY

  Vad står PET FÖR Något? P? E? T?