0
0 / 18
Foto av Robert Cutts / CC BY-SA

Bonus message

 • Foto av Thirteen Of Clubs / CC BY-SA

  4.1 Beskriv gammakamerans uppbygnad

 • Foto av new 1lluminati / CC BY

  4,5 beskriv kollimatorns funktion i Gammakameran..

 • Foto av D-Stanley / CC BY

  4,6 Gammakamerans funktion: Gammakamerans detekror är en kristall, vad händer då den träffas av en Gammafoton?

 • Foto av yo prefiero el kaos a esta realida`tan charcha / CC BY

  Beskriv PM-rörens funktion i en gammakamera?förstärks elektronerna ca 1miljon gånger starkare till mätbar elektrisk puls

 • Foto av santiagolopezpastor / CC BY

  Utifrån en analys av pulshöjden från PM-rören beräknas 3 signaler per detekterad gammafoton vilka är det?

 • Foto av scrapping61 / CC BY

  5,5 Kvalitetsparameter: Förklara vad uniformitet är?

 • Foto av mescon / CC BY

  5,6 Vad händer om Uniformiteten inte håller måttet?

 • Foto av cremona daniel / CC BY

  5,7 Kvalitetsparameter: Förklara vad Energiupplösning är för något?

 • Foto av JIRCAS / CC BY

  6. Beskriv 3 svårigheter när det gäller att få en tillräcklig effekt till tumören vid radionuklidterapi.

 • Foto av jillccarlson / CC BY

  7.Beskriv vad som menas med (DRN) diagnostisk referensnivå inom nuklearmedicin.

 • Foto av jurvetson / CC BY

  8 bild med 128X128-matris har igenomsnitt60"counts per pixel" hur många sånna kan man förvänta i motsvarande 64X64-matri

 • Foto av Bogdan Tomsa / CC BY

  9.Varför är det viktigt att gammakameran är så nära patienten som möjligt när man samlar in bilder?

 • Foto av Wrote / CC BY

  10.Ange vad förkortningen SPECT står för,

 • Foto av Internet Archive Book Images / CC BY

  10,5 beskriv kort hur en SPECT-undersökning går till.

 • Foto av michael pollak / CC BY

  10,99 Vad gör den tomografiska delen i en SPECT-kamera?

 • Foto av dalbera / CC BY

  11.Beskriv anledningen till att man korrigerar för attenuering i SPECT. alltså sannolikheten

 • Foto av andyarthur / CC BY

  11,34 Hur blir bilderna om man inte korrigerar?

 • Foto av Capwatts86 / CC BY-SA

  12.Aktivitet kan mätas både i Becquerel (Bq) och Curie (Ci). Hur många Bq är 1 Ci?