0
0 / 7

Bonus message

  • Att vara

  • Jag är

  • Du är

  • Han/hon, den/det, Ni är

  • Vi är

  • Ni är

  • De är