0
0 / 10

Bonus message

 • Foto av Carlos RM / CC BY

  1.DNA. Vad kan öka risken för att sådana mutationer uppstår och hur kan det förebyggas?

 • Foto av Internet Archive Book Images / CC BY

  1,34Ange tre miljöfaktorer som ökar risken för cancer

 • Foto av benjamin.nussbaum / CC BY

  hur man skulle kunna förebygga canceruppkomst orsakad av dessa faktorer? 1Tobak 2Dieten och 3solljus

 • Foto av deejayres / CC BY

  2.Antalet cancerfall ökar. Ange hur många personer som insjuknar per år i cancer i Sverige och ange två orsaker till de

 • Foto av Frode Bjorshol / CC BY

  3.Hur fungerar strålbehandling egentligen?

 • Foto av Ian Sane / CC BY

  3.1Beskriv kortfattat hur strålbehandling kan döda cancerceller

 • Foto av NIAID / CC BY

  vad händer med strängarna i en tumörscells DNA? T-cell=tumör

 • Foto av dalbera / CC BY

  Vad beror det på? alltså att tumörcellen har svårt att reparera detta?

 • Foto av russellstreet / CC BY-SA

  4.2 Cytostatikabehandling leder till biverkningar. Räkna upp tre olika organsystem som påverkas av cytostatika

 • Foto av Hey Paul Studios / CC BY

  och ge ett exempel på en cytostatika biverkan från respektive organsystem,1mage-tarm2lungor3benmärg