0
0 / 10

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/10 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

  • Vad är sant gällande Dublinförordningen?

  • Enligt allmänna lokala ordningsföreskrifter i Stockholm Stad får du.....

  • Enligt svensk lag finns det olika skäl till uppehållstillstånd, vilken är inte ett skäl:

  • Vad är en säsongsanställning enligt säsongsanställningsdirektivet?

  • Allemansrätten är..

  • Vad beskriver bäst en genomgångsbostad?

  • Vad har uppsökandeteamet för uppdrag i Stockholm stad?

  • Enligt Högsta förvaltningsrättens dom får kommuner reglera "passiv insamling av pengar", hur kan kommuner göra detta?

  • Finns det en prioritering av avhysningar i Stockholm stad?

  • Vad gäller för återresa, om staden gör nödprövning av de som söker hjälp och inte är hemmahörande i Stockholm stad?