0
0 / 10

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/10 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

  • Vem har bajsat?

  • Någon som har bajsat, men vem?

  • Vem bajsa?

  • Vem klämde denna?

  • Vem har bajjat?

  • Vem bajsa i havet?

  • Vem klämde ut den?

  • Någon som bajsat i skogen?

  • Vem glömde plocka upp efter sig?

  • Någon som vet vems?