0
0 / 15

Bonus message

 • Vad är det första du gör efter morgonmötet?

 • Vad gör du om det inte är några kunder på avdelningen?

 • Du skall sälja en telefon. Hur ser larmningspolicyn ut?

 • Larmet tjuter i varuhuset, du är upptagen med kund och flera väntar i kö. Vad gör du?

 • Du har lagt en mobil nummerportering. Vad har du för ansvar?

 • Du har rabatterat en produkt eller gjort en specialare. Vad gör du med WWS-kvittot?

 • Du har sålt ett abb och lagt portering 1 mån fram för att kund skall slippa dubbla fakturor. Vad säger du till kund?

 • Du har precis lagt en kundbeställning på en en telefon. Vad gör du sedan?

 • Vilken ny lag är det som gör det extremt viktigt att det inte ligger personuppgifter framme på säljdiskarna?

 • Hur lång tid innan skall du ansöka om passbyte samt längre ledighet?

 • En kund kommer in och vet ej vad för telefon dom vill ha. Du hjälper dom hitta rätt telefon, vilka börjar du visa?

 • Vad skall du visa upp för dina medarbetare samt kunder på jobbet?

 • En kund skall köpa ett displayskydd, vad gör du?

 • Du har hjälpt kund fram till en telefon. Innan du skriver ut kvittot, vad skall du göra mer?

 • Vem är MediaMarkt Torpavallens bästa TL?