0
0 / 10

Bonus message

  • Vilka av följande är demokratiska värden?

  • ------ är att folket från landet röstar fram representanter från partier som ska vara med i riksdagen. Vad är detta?

  • ------- är att en benämning styr olika sociala grupper tex. samhällen och stater. Vårt statsskick i sverige kallas K.M

  • -------handlar mycket om hur landet ska styra landet men det finns också många andra saker. Man kan t ex välja hur myck

  • Vem får vara med i ett politiskt parti?

  • Vad är en grundlag

  • Vilken viktig uppgift har grundlagarna?

  • Vem har mest makt resonera

  • Ge exempel på några uppgifter som riksdagen har.

  • vilka sitter i domstolen?