0
0 / 8

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/8 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

  • Vad betyder förkortningen AML?

  • Vad heter den myndighet som ser till att lagar, förordningar och föreskrifter följs?

  • Vad gör en skyddsombud?

  • Vad gör en skyddsombud?

  • Vad menas med begreppet ”Hållbar utveckling”?

  • Vad kan man själva göra hemma för att inte slösa på Jordens resurser?

  • Ge två exempel på byggmaterial som kan återanvändas.

  • Vilka tre områden omfattar begreppet Hållbar Utveckling.