0
0 / 17

Bonus message

 • Vad motiverade Napoelon och Haussmann att genomföra denna kraftiga omvandling? (Paris Boulevards)

 • Hur har perspektivtekniken påverkat renässansens arkitektur och stadsbyggnad (förklara hur man kan se detta)

 • Vilka behov anser Le Corbusier att den moderna människan har och hur svarar hans byggnader mot dessa behov?

 • I förhållande till tidig stadsbildning pratar Childe om överskott. Vad menas och hur användes detta växande överskott?

 • Vilken var anledningen till de grekiska respektive de romerska kolonialstädernas uppkomst?

 • Det finns ett ordspråk som lyder “alla vägar bär till Rom” - Varför var vägar så viktiga?

 • Vad motiverade formen och strukturen hos renässansens idealstäder?

 • Varför dök renässansens idealstäder upp just då?

 • Varför dök renässansens idealstäder upp just då?

 • Rasmussen gör flera paralleller mellan tennis och den funktionalistiska arkitekturen. Förklara liknelsen

 • Vad innebär ”high-modernism” och vad har det haft för betydelse för stadsplaneringen?

 • [...] funktionalismen i Sverige. Vad står funktionalismen för? Vilket är är dess kännetecken? Vad är det en reaktion mot

 • Vilka egenskaper tycker Frederick Law Olmstead är viktiga för en park och hur tänker han sig att parken ska användas?

 • Vilka är de huvudsakliga invändningar Jane Jacobs har mot det hon benämner ortodox planering ? (The Death and life..)

 • På vilka sätt kan man tänka sig att de olika utopierna skulle förtrycka och motverka (stadens) komplexitet?

 • Vad är social ingenjörskonst? (Att lägga livet tillrätta)

 • Alva, Gunnar, Uno [...] en större intellektuell krets vilken roll hade de i genomförandet av folkhemsprojektet?