0
0 / 12

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/12 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Hur många globala mål finns det?

 • Världens länder komma arbeta med de globala målen fram till och med...

 • Vilket av alternativen är ett mål där Sverige har ganska mycket att jobba på?

 • Mål 16 handlar om fredliga och inkluderande samhällen. Vad står det bland annat om där?

 • Vad är agenda 2030 egentligen?

 • Vad menar FN med hållbar utveckling?

 • Vem/vilka är ansvarig för att globala målen uppnås?

 • Vilken eller vilka dimensioner av hållbarhet inkluderar globala målen?

 • Mål 12 handlar om hållbar konsumtion och produktion. Till 2030 vill FN minska det globala matsvinnet per person med:

 • Vilket år framträdde högskolelagen att främja hållbar utveckling?

 • Vilket av följande exempel är sätt som Göteborgs Universitet arbetar med för att främja en hållbar utveckling?

 • Många av våra kulspetspennor sorteras som…