0
0 / 19

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/19 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Vad kan en resurs vara?

 • Vilka är de tre huvudgrupperna inom resurser?

 • Hur kan man skaffa pengar för att starta ett eget företag?

 • Vad kan pengar kallas med ett annat ord?

 • När används en inköpskalkyl?

 • Är amorteringssumman alltid lika dan eller förändras summan varje år?

 • Är räntan lika mycket varje år eller förändras räntan för varje år?

 • Vad är ränta?

 • Vad är amortering?

 • Vad menas med anbud?

 • Vad är en mottagningsrapport?

 • Vad menas med beställningserkännande?

 • Vad är en kreditfaktura?

 • Vad är en följesedel?

 • Vad menas med reklamation?

 • Vad är en anbudsbegäran?

 • Vad menas med inköpsanmodan?

 • Vad menas med beställning?

 • Vad är en faktura?