0
0 / 8

Bonus message

  • Ursprung: Längs med skenbenets framsida. Fäste: Mellanfoten.

  • M. tibialis anterior (främre skenbensmuskeln)

  • M. Quadriceps femoris (fyrahövdade lårmuskeln)

  • Sträcker knät och böjer i höftled. Sitter på framsidan av låret och är kroppens största muskel.

  • U: bäckenets framsida, lårbenets in- fram- och utsida. F: över knäet till skenbenet. Är 1 av den 4hövdade lårmuskeln

  • Funktion: Sträcker i knäled, böjer i höftled

  • M. Sartorius (skräddarmuskeln)

  • Böjer i höft och knäled, inåtroterar i knäleden (som när vi sitter i skräddarställning).Löper snett över lårets framsida