0
0 / 6

Bonus message

  • Järfälla kommun är finskt förvaltningsområde sedan

  • Hur många av kommuninvånarna har finsk anknytning?

  • Sverigefinska flaggan är alternativ nr?

  • I Järfälla kommun hissas Sverigefinska flaggan vid

  • Vilken nämnd har det övergripande ansvaret för samordningen av det finska förvaltningsområdet i Järfälla kommun?

  • Vad är ett prioriterat åtgärds- och aktivetstområde när det gäller det finska förvaltningsområdet?