0
0 / 15

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/15 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Vad ska stå i kolumnen budget på kostnadsfliken i Antura

 • Vem är Byggprojekts friskvårdsinspiratör?

 • Vad av nedstående är ha på sig "Regionkepsen"

 • Vad är viktigt att komma ihåg med tidrapporteringen för att få in det som kostnaderna i projekten?

 • Vilket mål har vi för första gången på flera år i princip nått under 2018

 • Vad ska man komma ihåg vid slutredovisning av projekt?

 • Om du saknar ekonmiuppföljningsaktiviteter i ditt projekt i Antura, vad gör du då?

 • Vad behöver du göra när du avropat en bitr projektledare som inte arbetat åt oss innan

 • När ska man fylla i nyckeltalslistan på Antura

 • Vilket nummer ringer du för att nå CVU Direkt?

 • Om dina kostnader hamnat på fel projekt, vad gör du då

 • Om du vill ha tag i en utredning som gjorts i huset vad gör du då?

 • Du behöver veta när det är inplanerat övergripande möten, vad gör du då?

 • Vad är timpriset på RÖ-anställda 2019?

 • Vart kan du hitta bilden för hur larmvägen vid en oplanerad händelse är?