0
0 / 24

Bonus message

 • Vad är ett s-system?

 • Vad är ett F-system?

 • Vad är en värmepump?

 • Vad blir fjärrvärme?

 • Vad är en värmeväxlare?

 • Vad är en plattvärmeväxlare?

 • Vad är VVC?

 • Vad är fjärrkyla?

 • Vad är ett FTX-System?

 • Värmepump?

 • Vad är ventilation?

 • Vad är undertryck?

 • Vad är övertryck?

 • Vad är U-värde?

 • Vad betyder BBR?

 • Vad är en GT?

 • Vad är en GP?

 • Olika typer av värmeväxling?

 • Olika typer av värmeväxling?

 • Vad betyder GM?

 • Vad är ett A-larm?

 • Vad är ett B-larm?

 • Transmissionsförlust kopplat till U-värde?

 • Dimensionerande utetemperaturer?