0
0 / 1

Bonus message

  • Påtal om Jonas möss, en av dom dog en extra lång och plågsam död. Hur dog offret och vem var förövaren?