0
0 / 8

Bonus message

  • Vilken av följande varför-frågor kan inte besvaras med en s.k. ändamålsförklaring?

  • I boken ”Vetenskapsteori för nybörjare” beskriver författaren några kännetecken för vetenskapen. Vilket av följande alte

  • Vilken beskrivning svarar mot kunskapsformen Fronesis?

  • I kurslitteraturen förekommer begreppet induktiv teori. Viken beskrivning passar in på begreppet?

  • Inom svensk skola talar man om fyra olika former av kunskap, vilka är dessa?

  • Vilken förklaring passar in på vad källkritik är?

  • Vad av följande är kännetecken för hermeneutiken?

  • Vilken beskrivning passar bäst in på begreppet kvantitativ metod?